Prin infiintarea parcului, a fost asigurat, pe de o parte accesul rapid si in conditiile unor costuri reduse la infrastructura, al investitorilor romani si straini, iar pe de alta parte s-au pus bazele asocierii si colaborarii dintre administratia publica locala si agentii economici. Pana in prezent, au fost parcurse urmatoarele etape in dezvoltarea parcului:
– imprejmuire cu gard din prefabricate in incinta parcului;
– inchirierea activelor parcului in proportie de 100%;
– terenuri, inchiriate in proportie de 51,3%, restul suprafetei de teren reprezinta platforme, cai de acces si suprafata impadurita;
– alimentarea cu gaze naturale in parc;
– intocmirea documentatiilor cadastrale pentru obtinerea dreptului de proprietate asupra terenului;
– proiect de investitii alimentare cu apa si canalizare in parc (in faza de finalizare).