CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA – este actionar unic al S.C. PLOPENI INDUSTRIAL PARC S.A.
S.C. Plopeni Industrial Parc si-a inceput activitatea la data de 10.02.2003, (infiintat prin H.G. 1473/12.12.2002) prin preluarea in administrare a unei importante parti din patrimoniul S.N. Romarm S.A., filiala UM Plopeni, in urma restrangerii substantiale a activitatii acesteia.

Obiectivul nostru a fost si este sa dezvoltam pe etape si in mod planificat infrastructura de unitati, drumurile interioare precum si alte constructii in vederea inchirieirii si/sau vanzarii de parcele (cu sau fara constructii), unor firme pentru desfasurarea propriilor activitati.
Considerentele economice pe care s-a bazat decizia de a se infiinta parcul industrial sunt:
– disponibilizarea masiva a fortei de munca de la S.C. UM Plopeni S.A.a dus la ideea construirii unui parc industrial care sa creeze locuri de munca

Pana in prezent Parcul Industrial Plopeni isi desfasoara activitatea un numar de 30 de firme, persoane fizice si juridice, care au creat un numar total de 407 locuri de munca.

Prin infiintarea parcului, a fost asigurat, pe de o parte accesul rapid si in conditiile unor costuri reduse la infrastructura, al investitorilor romani si straini, iar pe de alta parte s-au pus bazele asocierii si colaborarii dintre administratia publica locala si agentii economici. Pana in prezent, au fost parcurse urmatoarele etape in dezvoltarea parcului:
– imprejmuire cu gard din prefabricate in incinta parcului;
– inchirierea activelor parcului in proportie de 100%;
– terenuri, inchiriate in proportie de 51,3%, restul suprafetei de teren reprezinta platforme, cai de acces si suprafata impadurita;
– alimentarea cu gaze naturale in parc;
– intocmirea documentatiilor cadastrale pentru obtinerea dreptului de proprietate asupra terenului;
– proiect de investitii alimentare cu apa si canalizare in parc (in faza de finalizare).

Activitarea de baza desfasurata:
– activitati ale organizatiilor economice si patronale – parc industrial – 9111 (inchiriere active)

Activitati secundare (auxiliare) desfasurate:
– furnizare gaze (utilitati);
– asigurare drumuri acces.

Situatia Economico-financiara la 31 decembrie 2015:

Capital Social: 6498650 lei
Total venituri: 3649952 lei
Total cheltuieli: 3581707 lei
Cifra de afaceri: 2864151 lei
Profit brut: 68245 lei